Styrelsen 2020/2021
Ordförande (Ledamot):
Olof Wijnbladh.

Sekreterare (Ledamot):
Helena Remnerud

Vice ordförande (Ledamot):
Michael Jerlin

Web & Info (Suppleant):
Susanne Matson
Kassör (Ledamot):
Maria Johansson

Minol / Avläsning (Ledamot):
Malin Ekman

Bygg & teknik (Suppleant):
Lasse Eriksson
Du når styrelsen lättast genom att maila styrelsen@humlen.se
Valberedning 2021
Malin van den Tempel
Gabriella Zaring
Revisorer 2020/2021
Lina Rojas
Jesper Dahllöf
Linda Glännstam(suppleant)